2017-09-28

Trygg i Hagfors foto.

2017-05-16

2017-04-28

Kommunen meddelar:

Trygg i Hagfors foto.

2017-04-28

Kommunen meddelar:

Trygg i Hagfors foto.

2017-04-12

Trygg i Hagfors foto.

2017-03-29

Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute.
POLISEN.SE

 

2017-03-18

V A R N I N G !

Det går fyra älgar nära vägen i Vågbacken nu på morgonen.

Trygg i Hagfors foto.

2017-03-07

Trygg i Hagfors foto.

2017-02-17

Info från kommunen

Trygg i Hagfors foto.

2017-02-08

Hagfors kommun meddelar:

Trygg i Hagfors foto.

2017-01-12

 
Trygg i Hagfors foto.

2016-12-22

Ta det lugnt nu på morgonen. Svår halka på många vägar. Halkbekämpning pågår på de större vägarna.

Trygg i Hagfors foto.

2016-12-13

Trygg i Hagfors foto.

2016-12-09

Trygg i Hagfors foto.

2016-11-07

HAR DU KOLL PÅ DINA SULOR ?

Information angående vinterdäck.

Vinterdäck 1 december–31 mars.

Fordon ska ha vinterdäck från 1 december–31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. De ska vara särskilt framtagna för vinterkörning och vara märkta med M och S.

Definitionen av vinterväglag.

Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på aktuell plats.
Krav för personbilar och lätta fordon.
Kravet på vinterdäck eller likvärdig utrustning gäller:
• personbil klass l
• personbil klass II (husbil) med en totalvikt av högst 3,5 ton
• lätt lastbil
• lätt buss
• släpfordon som dras av dessa fordon.
Om bilen har dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck vid vinterväglag.

Mönsterdjup för personbilar och lätta fordon.
Mönsterdjupet för vinterdäck ska vara minst 3 millimeter.

Krav för tunga fordon
Kravet på vinterdäck vid vinterväglag gäller:
• Tunga lastbilar
• Tunga bussar
• Personbilar klass II (husbil) med en totalvikt över 3,5 ton
Kravet gäller samtliga däck på drivaxlarna. Observera att framhjulsdrivna bilar ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning även på fordonets bakre hjulaxlar.
* Med likvärdig utrustning menas bland annat snökedjor, slirskydd och vissa grovmönstrade däck. Grovmönstrade däck med vintermönster som är märkta med M+S eller däck märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) bör betraktas som vinterdäck.

Mönsterdjup för tunga fordon
Samtliga däck på tunga fordon ska ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter när det är vinterväglag. Kravet gäller inte tillkopplade släpfordon.

Undantag från krav på vinterdäck
Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten: 
• Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparat-ion eller liknande ändamål.
• Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste be-siktningsföretag.
• Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparat-ionsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid de-monstration eller försäljning.
• Om däcken har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre, enligt uppgift i vägtrafikregistret.
• För anläggningsarbete eller liknande, vid körning med tung lastbil
• Om fordonet brukas av försvaret, det vill säga Försvarsmakten, För-svarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.
• Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.

Rapport – brukat fordon utan vinterdäck under tiden
1 december – 31 mars om vinterväglag råder.
Ordningsbot 
* Fordon (högst 3,5 ton) brukats utan att vara försett med vinterdäck
eller likvärdig utrustning, när vinterväglag råder. 1200:-

ANMÄLAN Fordon över 3.5 ton brukats utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning,

ANMÄLAN vid förnekande/beteendebrott

Avrapportering – brukat fordon med otillräckligt profildjup.
* Däck med otillräckligt profildjup (bil) 1200:-
* Däck med otillräckligt profildjup (släpvagn) 1200:-

ANMÄLAN vid förnekande/övriga trafikbrott

Trygg i Hagfors foto.

2016-09-30

2016-09-23

2016-08-31

2016-08-30

2016-08-29

2016-08-16

En synpunkt/fråga som dök upp under våra "blåljuspromenader" var trafiksituationen i korsningen:
Dalavägen/Björnängsvägen/Uddeholmsvägen.

Kriminalinspektör Olle Johansson tog med sig synpunkterna och tillskrev trafikverket.
Så här löd svaret:

Trafiksäkerhet korsning 246/924
Hej Olle,
Jag har tagit emot din skrivelse gällande trafiksäkerhet i korsning 246/924, Hagfors kommun.
Trafikverket tackar för synpunkterna och inspelet till oss. Vi kommer att föra en dialog internt om det finns någon möjlighet till åtgärd, vi kan inte lova något i dagsläget.
Vi känner till att trafikanter har svårt att hålla 50km/h i norrgående riktning vilket kan bidra till köbildning och upphinnande olyckor. Två körfält hade förmodligen resulterat i ännu högre hastighet vilket inte är önskvärt.
Med vänlig hälsning,
Tomas Bergbom
Planering
Trafikverket Region Väst

Trygg i Hagfors foto.

2016-08-11

Hagfors kommun meddelar:
Skolgatan i Hagfors avstängd 2016-08-15 kl. 07.00 fram till 2016-10-14.
Detta p.g.a gatuarbeten.

Trygg i Hagfors foto.

2016-07-08

 
Trygg i Hagfors foto.

2016-06-29

TRANSPORTTILLSTÅND (bred transport) utfärdat av Hagfors kommun.

Trygg i Hagfors foto.
Trygg i Hagfors foto.

2016-05-27

I samband med festligheter på Uddeholmsladan.

Trygg i Hagfors foto.

2016-04-29

ÖKAD RISK FÖR VILTOLYCKOR !
Kalvavstötning pågår bland viltet vilket medför en ökad risk för vilt på vägen. 
Mellan april och maj brukar antalet olyckor med älg och rådjur öka med över 50 procent.
Kalvavstötningen är ett årligt återkommande fenomen för älg och rådjur. När kalvningen börjar närma sig för hondjuren stöter de bort fjolårets avkomma. 
Avstötningen är ofta våldsam och de djur som blivit avstötta är ofta väldigt förvirrade när de helt plötsligt ska klara sig utan sina mödrars hjälp.

Trygg i Hagfors foto.

2016-04-26

Strax före lunch idag upprättades en poliskontroll i centrala Hagfors.
103 alkoholutandningsprov togs och alla förare var helt nyktra.
Känns jättebra !

Trygg i Hagfors foto.

2016-04-24

VARNING för halka på vägarna inom vår kommun.
Gäller även under förmiddagen i morgon.
Lätta rejält på gasen då de flesta nu har sommardäck.

Trygg i Hagfors foto.

2016-04-15

Så här såg det ut på våra vägar i länet under gårdagen.
Lägg sedan till det sannolikt stora mörkertal som finns.

15.31 RATTFYLLERI KIL
15.31 RATTFYLLERI MUNKFORS
16.53 DROGRATTFYLLERI KRISTINEHAMN
20.39 DROGRATTFYLLERI KARLSTAD
22.46 RATTFYLLERI M.M, KRISTINEHAMN
23.42 DROGRATTFYLLERI, TORSBY

Trygg i Hagfors foto.

2016-04-11

Vid en trafikkontroll på Kyrkheden idag vid 14-15 tiden fick 33 förare lämna alkoholutandningsprov. Alla var helt ok !
Vad som var mindre bra var att en körkortslös person var ute och körde. Det blev rapport om grov olovlig körning.

Trygg i Hagfors foto.
2016-04-07
Trygg i Hagfors foto.